Laatste proefles afgelopen seizoen.

Afgelopen seizoen, hebben we drie proeflessen gegeven.
Alle drie werden gevolgd door een basis cursus.
Dit heeft ons in totaal 8 nieuwe leden opgeleverd.

Op 5 juni jongstleden werd de laatste proefles van het seizoen 2012-2013 gegeven.
Voor een verslag klik hier