De herfst staat op de ROL!

Het is even stil geweest op deze site met berichten, maar de club heeft het afgelopen voorjaarsseizoen niet op haar handen gezeten. Toertochten zijn er gerold, techniektrainingen gegeven en speciale evenementen georganiseerd, zoals de Zonnewendetocht en de afsluitende puzzeltocht. Via de andere kanalen als Facebook en de DSC Nordic Sports Nieuws app is daarvan uitgebreid verslag gedaan.

Maar nu staat het aankomende herfstseizoen op de ROL, want rollen deden we en blijven we doen.

Terwijl we nog zuchten onder een hittegolf hebben het bestuur, de trainers en de toertochtcoördinator al nagedacht over de invulling van het komende Herfstseizoen. Dat klinkt als wind, regen en lage temperaturen. Dat zal op den duur ook wel, maar we hopen natuurlijk op aangenaam weer tijdens onze activiteiten. En we stellen altijd: cross-skaten en rolskiën kan het hele jaar door, behalve misschien als er sneeuw en ijs ligt.

De planning van de activiteiten is nog steeds gebaseerd op een twee-wekelijkste toertocht en in de andere week een techniektraining. 

Bij de laatste techniektraining voor de zomervakantie is geëxperimenteerd met een training  voor alle technieken. Wel zo leuk om dan in een grote groep bezig te zijn. Nu hebben we natuurlijk te maken met twee uitvoeringsvormen: het (cross)skaten en het klassiek rolskiën. Beide vormen hebben een eigen techniek, maar er zijn ook overeenkomsten. Daarnaast hebben we nog te maken met een klein kader aan trainers en is het nog niet mogelijk om twee groepen gelijktijdig te kunnen bedienen. Toch willen we proberen om de trainingen voor beide technieken gezamenlijk te geven. Daarbij wordt wel om en om per trainingsmoment de ene keer het accent op het (cross)skaten gelegd, de andere keer op het klassiek rolskiën. Maar dat neemt niet weg dat de andere techniek ook aan bod komt en het zweet wel los zal komen. Zodra het kader aan techniektrainers voldoende uitgebreid is, zal het mogelijk zijn om beide technieken dan naast elkaar, in eigen groepen te verzorgen. Er staan opleidingen bij de Nederlandse Skivereniging op de rol in 2023 en er hebben al leden belangstelling getoond om hieraan deel te nemen. Het bestuur juicht dat van harte toe en wil dat ook verder ondersteunen. E.e.a. zal in de jaarvergadering aan bod komen.

Die jaarvergadering kun je alvast in je agenda noteren:

Algemene Ledenvergadering

Wanneer: maandag 19 september a.s.
Aanvang : 20:00 uur
Locatie   : wordt met de uitnodiging en agenda bekend gemaakt.


Salland Marathon

Op zondag 9 oktober a.s. organiseren wij voor de 10e keer onze marathon. Na twee keer mede door COVID-19 de toer te hebben georganiseerd in de stedendriehoek, keren we weer terug in het Sallandse landschap. De toer start deze keer vanuit het nieuwe NaoberLOOkaal in het buurtschap Loo. Er worden drie afstanden uitgezet van 15, 30 en 42 km. Bij de twee langste afstanden wordt ook de Sallandse Heuvelrug aangedaan. De tocht is individueel te rollen, maar kan ook in groepsvorm als peletonstocht met een begeleider worden afgelegd. 

Alle geplande activiteiten kun je vinden in onze clubagenda op deze website, maar hier nog even in het kort.


Toertochten:

 • 28-08
 • 11-09
 • 25-09
 • 09-10: Salland Marathon
 • 23-10
 • 06-11
 • 20-11
 • 04-12
 • 18-12: Lichtjestocht

Alle toertochten beginnen in principe om 9:30 uur, behalve bij de Lichtjestocht. Die begint in de middag. De Salland Marathon start om 10:00 uur. Bij gewone clubtoertochten zal, als daar behoefte naar is, worden gestreefd om te rollen in twee afstands- c.q. snelheidsgroepen. Dat laatste is nieuw, maar gebleken is dat de afstand voor velen minder een probleem is, dan de gemiddelde snelheid. We moeten even aanzien hoe zich dat ontwikkeld.

Techniektrainingen:

 • 04-09: XS & RS
 • 18-09: RS & XS
 • 02-10: XS & RS
 • 16-10: RS & XS
 • 30-10: XS & RS
 • 13-11: RS & XS
 • 27-11: XS & RS
 • 11-12: RS & XS

De in dit overzicht steeds eerst genoemde techniek heeft bij die training het accent. Alle trainingen beginnen ook om 9:30 uur en zullen ca. anderhalf duren. De standaard trainingslocatie is de Wielerbaan Deventer aan de Borgelerdijk, behalve als de inhoud van de training aanleiding geeft om daarvan af te wijken: bijvoorbeeld voor klimtrainingen of trainen op een andere ondergrond.


Proefles en basiscursussen:

Daarnaast verzorgen we weer een proefles cross-skaten en klassiek rolskiën en bij voldoende belangstelling basiscursussen in beide technieken. Deze staan gepland op de volgende data:

 • 18-09: proefles
 • 25-09/16-10/23-10: basiscursus cross-skaten
 • 30-10/06-11/20-11: basiscursus rolskiën

Heb je belangstelling voor één van deze technieken, of misschien wel allebei, schrijf je dan in. Dat kan op deze website op de pagina Proeflessen en Cursussen.

We denken hiermee een afwisselend programma aan te bieden en hopen op een grote opkomst bij de genoemde activiteiten. Afwijkingen van het programma zullen per e-mail en in de DSC Nordic Sports Nieuws app aan de leden bekend worden gemaakt. Ook activiteiten van andere clubs en organisaties zullen via die weg gecommuniceerd worden of raadpleeg daarvoor de Noordse Sporten Agenda via onze website.